• Standaard

IMU Italië (Imposta Municipale)

Geplaatst op 09-10-2016

De afgelopen jaren is in Italië gestudeerd op mogelijk heden om de lagere overheden (gemeenten, provincies en regio´s) minder afhankelijk te laten zijn van de centrale overheid in Rome. De federale hervormingen die daartoe zijn voorgesteld, voorzagen onder meer in een nieuwe lokale belasting. Die zou in 2014 worden ingevoerd en de belangrijkste bron van inkomsten van de gemeenten moeten worden. Eind 2011 is besloten om die belasting al in 2012 in te voeren, om zo ook een begin te kunnen maken met de sanering van de overheidsfinanciën waartoe Italië door de internationale crises gedwongen is.

Wat is de IMU en hoe werkt het?

De afkorting IMU staat voor imposta municipale en vervangt de IRPEF-belasting en de ICI-belasting die tot en met 2011 werden geheven. IRPEF betrof de imposta sul reddito delle persone fisiche ofwel de belasting over de inkomsten van natuurlijke personen, althans voor zover het inkomsten uit onroerend goed betrof. ICI betrof de imposta comunale sugli immobili: de gemeentelijke onroerendezaakbelasting.

Verhoogt de IMU de belastingdruk?

Zeker, vooral voor eigenaren van een huis dat als prima casa is gekocht, maar ook voor eigenaren van tweede huizen. De eerste groep was de laatste jaren vrijgesteld van ICI en IRPEF, maar die vrijstelling geldt niet meer voor de IMU. Eigenaren van tweede huizen (en dat zullen de meeste buitenlandse eigenaren zijn) betaalden altijd al ICI en IRPEF, maar zullen toch duurder uit zijn omdat zowel de grondslag voor de heffing als de tarieven zelf zijn verhoogd.

Wat is de grondslag voor de berekening van de IMU?

De IMU wordt berekend over de fiscale waarde van de onroerende zaak. Die waarde kan worden berekend door het kadastrale rendement (rendita catastale) van de zaak te verhogen met een herwaarderingsopslag van vijf procent en deze vervolgens te vermenigvuldigen met de multiplier die op het betreffende type onroerende zaak van toepassing is. Het kadastrale rendement en het type van de betreffende zaak moeten blijken uit de akte waarmee de zaak is gekocht en kunnen ook bij het kadaster worden opgevraagd. De multiplier blijkt uit de wet en is voor woonhuizen gelijk aan 160. Voorbeeld: als het kadastraal rendement 800 euro bedraagt, is de fiscale waarde gelijk aan 800 x 1.05 x 160 = 134.400 euro.

Hoeveel IMU moet betaald worden?

Het belastingtarief bedraagt 0,4 procent van de fiscale waarde voor onroerende zaken waarin de eigenaar zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en 0,76 procent van de fiscale waarde van overige gebouwen, waarbij de gemeenten de bevoegdheid hebben om het lage tarief met 0,2 procent te verhogen of te verlagen en het hoge tarief met 0,3 procent te verhogen of te verlagen. De buitenlandse tweede-huiseigenaar moet dus rekening houden met een percentage dat kan variëren van 0,46 tot 1,06 procent van de fiscale waarde. Dat kan een fors verschil zijn met de belasting die in 2011 verschuldigd was.
De IMU kan in twee termijnen worden betaald. De vervaldag voor de eerste termijn (18 juni) is al verstreken, de tweede termijn vervalt 17 december. Het is mogelijk om in één keer te betalen, mits in juni. Als niet tijdig wordt betaald, is een beperkte boete en rente verschuldigd. De eigenaar krijgt geen aanslagbiljet toegestuurd en moet tijdig zelf aangifte doen en betalen. Hij kan dat zelf regelen, maar dat is niet eenvoudig, zeker in 2012, omdat de meeste gemeenten nog niet hebben bepaald welk percentage zij zullen heffen. Daardoor zal het verschuldigde bedrag in 2012 pas aan het eind van het jaar berekend kunnen worden en zal de termijn van juni een voorschot zijn. Om problemen met het doen van aangifte en betaling te voorkomen, is het verstandig om dat uit te besteden.

Deel dit bericht:

Blog

 • Achter de komma

  Wie in Italië bij een notaris een akte moet ondertekenen, zal te horen k...

  Lees meer
 • Informatie-uitwisseling tussen Nederland en Italië

  Begin dit jaar ontving een Nederlandse cliënt een brief van de Italiaa...

  Lees meer
Overige columns
 • Aankoop

  Aankoop

  Bekijk welke factoren van invloed zijn op de aankoop van onroerende goederen in Italië.

  Lees meer
 • Verkoop

  Verkoop

  De verkoop van Italiaanse onroerend goed: waar u rekening mee moet houden.

  Lees meer
 • Italiaans kenteken

  Italiaans kenteken

  U wilt een auto met Italiaans kenteken, zonder in Italië ingeschreven te zijn.

  Lees meer
 • Successie

  Successie

  Wat in Italië geregeld moet worden als u als buitenlandse eigenaar overlijdt.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.