• Standaard

Columns

Sorteren op:

 • -
 • Nieuwste
 • Oudste
 • Naam A-Z
 • Naam Z-A

Laden...

Achter de komma

Geplaatst op 10-04-2022

Wie in Italië bij een notaris een akte moet ondertekenen, zal te horen krijgen dat het een duidelijk leesbare handtekening moet zijn, met alle voornamen en de achternaam zoals die in het paspoort van de ondertekenaar zijn vermeld. Een onleesbare krabbe...

Lees meer

Informatie-uitwisseling tussen Nederland en Italië

Geplaatst op 14-02-2022

Begin dit jaar ontving een Nederlandse cliënt een brief van de Italiaanse belastingdienst waarin werd meegedeeld dat uit informatie die via het systeem van geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen Nederland en Italië was verkregen, was ge...

Lees meer

Fake-boer

Geplaatst op 16-02-2021

In mijn vorige column gaf ik een voorbeeld van hoe een Italiaanse droom in rook kan opgaan. Een dure les, zeker als de verantwoordelijke tussenpersoon daarna niet thuis geeft. Als de betreffende koop wel was doorgegaan, zouden er ook problemen zijn ontstaan...

Lees meer

Opschortende voorwaarden en provisie

Geplaatst op 01-12-2020

Ik loop al veel jaren mee in de Italiaanse onroerendgoedpraktijk en heb steeds geprobeerd mee te werken aan het verlagen van de drempel om in Italië onroerend goed te kopen, onder meer door het schrijven van deze column, inmiddels al weer 15 jaar. Eerd...

Lees meer

Drones

Geplaatst op 21-10-2020

Zoals ik al vaak in mijn columns heb toegelicht, dient de verkoper van Italiaans onroerend goed te garanderen dat de gebouwen die worden overgedragen aan de conformiteitseis voldoen, dat wil zeggen in overeenstemming met de bouwvoorschriften en de goedgekeu...

Lees meer

Devalueren

Geplaatst op 06-10-2020

Hij huurde in de zomer al vele jaren een mooie villa met zeezicht ten zuiden van Genua, waar hij met zijn familie de zomervakanties doorbracht. De huur was fors maar gezien de mooie inkomsten uit zijn goedlopende onderneming kon hij dat gemakkelijk betalen....

Lees meer

Help, mijn aflossingvrije lening loopt af

Geplaatst op 08-06-2020

Ik loop al vele jaren mee in de tweede huizen wereld in Italië en heb veel Nederlanders zien komen en gaan. Menigeen heb ik daarbij geholpen. Tot eind vorige eeuw waren het vooral mensen met eigen geld en sinds het midden van het eerste decennium o...

Lees meer

Risico van kopen met geld geleend van eigen BV

Geplaatst op 13-02-2020

En hoe kwam u aan het geld om uw huis in Italië te kopen? Nou eenvoudig, dat leende ik van mijn eigen vennootschap. Die zat ruim bij kas en kon het geld beter aan mij uitlenen dan op de bank zetten. Daar zou het nauwelijks iets opbrengen en zo kon...

Lees meer

Terras op het dak van de buurman

Geplaatst op 08-10-2018

Ze hadden een heerlijk appartement op de eerste etage in een gezellig drukke buurt in het centro storico, met aan de voorkant een verkeersluwe straat en aan de achterkant prachtig uitzicht op de tuin van de benedenburen en op de mooie heuvels in het zuide...

Lees meer

Cambio di destinazione d’uso

Geplaatst op 28-05-2018

Elk gebouw in Italië heeft een bepaalde gebruiksbestemming (destinazione d’uso) en moet in overeenstemming daarmee worden gebruikt. Gebruik in strijd met de bestemming is een overtreding (un illecito) en dat geldt ook voor een verbouwing in strij...

Lees meer

San Marino

Geplaatst op 14-08-2017

De notaris wordt bij de eigendomsoverdracht door de koper aangewezen. Als verkoper heb je weinig invloed op die keuze. Als het een onbekende notaris is, ben ik altijd benieuwd hem te leren kennen. Over zijn juridische kennis maak ik me nooit zorgen. Die is ...

Lees meer

Senza Numero Civico

Geplaatst op 03-07-2017

SNC is een afkorting die staat voor senza numero civico. Die kunt u tegenkomen als er sprake is van een gebouw zonder huisnummer. Die zijn er in Italië veel en ook straatnamen ontbreken vaak. In zo’n geval is de adresaanduiding beperkt tot de naa...

Lees meer

Don Perignon

Geplaatst op 02-05-2017

Ik heb een huis gezien dat eigendom is van de kerk en dat ik graag wil kopen. Wie moet ik daarvoor benaderen? Het kostte me moeite die vraag te beantwoorden, maar het is me uiteindelijk wel gelukt. Het onderzoek leverde als bijvangst interessante historisch...

Lees meer

Een huis kopen via een vennootschap, pas op!

Geplaatst op 20-02-2017

De aankoop van onroerend goed via een vennootschap is niet zonder risico's. ‘Ik heb een huis gevonden, kan de koopsom uit eigen middelen betalen maar moet de verbouwing financieren. Kun je me helpen dat te regelen?’ Dat soort verzoeken krij...

Lees meer

Verkopers opgepast

Geplaatst op 09-10-2016

De Italiaanse regering heeft eind december 2013 een wet aangenomen die belangrijke gevolgen gaat krijgen voor de regeling van de betaling van de koopprijs bij de overdracht van Italiaans vastgoed. De wet, die uiterlijk eind april 2014 nader moet zijn uitgew...

Lees meer

Koper

Geplaatst op 09-10-2016

Op wiens naam zal ik het huis laten zetten? En wanneer moet ik dat beslissen? Dat zijn vragen die ik regelmatig door cliënten hoor stellen. Weest u gerust, u hoeft het antwoord op die vraag nog niet te weten als u een aanbod tot koop doet of een voorlo...

Lees meer

Certificaat van bestemming

Geplaatst op 09-10-2016

Certificato di destinazione urbanistica In een vorige column schreef ik onder meer over het certificaat van bestemming van terreinen (hierna afgekort CDU). Het wordt door de gemeente afgegeven en moet op straffe van ongeldigheid als bijlage aan de akte van...

Lees meer

Conformiteit

Geplaatst op 09-10-2016

Illegale bouwwerken De Italiaanse regering heeft in de loop der jaren verschillende wettelijke maatregelen genomen om illegale bouw tegen te gaan. Krachtens die wetgeving dient de verkoper in de akte van eigendomsoverdracht te verklaren dat alle bouwkundig...

Lees meer

Vermogenbelasting?

Geplaatst op 09-10-2016

Silvio Berlusconi vertrok op 12 november 2011. Een memorabele gebeurtenis waarvan de geschiedenis de betekenis zal uitwijzen. Volgens de mamma di Sergio, de moeder van een vriend van me die op veertigjarige leeftijd – u raadt het al – nog steeds...

Lees meer

Onroerend goed register

Geplaatst op 09-10-2016

Anagrafe immobiliare integrata In 1999 heeft de Italiaanse regering besloten om een algemeen register aan te leggen waarin alle Italiaanse gebouwen worden vermeld, met van elk gebouw de kadastrale gegevens, oppervlaktetekeningen, fiscale waarde en de gegev...

Lees meer

Energiecertificaat

Geplaatst op 09-10-2016

B & B als afkorting van Bed & Breakfast? Nee, maar wel van Berlusconi & Bossi. Die hebben samen op 14 april 2008 de Italiaanse parlementsverkiezingen gewonnen. Dit artikel gaat over de vraag welke gevolgen die overwinning voor (buitenlandse) twe...

Lees meer

Italië hyotheek

Geplaatst op 09-10-2016

Mijn column in het lentenummer van 2005 ging over de Italië-hypotheek. Daarmede wordt bedoeld hypotheek op Italiaans onroerend goed ten gunste van een Nederlandse bank tot zekerheid van de terugbetaling van een in Nederland verstrekte geldlening. Derge...

Lees meer

Koop op papier

Geplaatst op 09-10-2016

In de eerste helft van 2004 heb ik twee columns gewijd aan de verkoop van huizen die alleen nog 'op papier' bestonden en dus nog gerealiseerd moesten worden. Daartoe bestond alle aanleiding omdat in die periode middels intensieve reclamecampagnes ee...

Lees meer

Wijziging gebruiksbestemming

Geplaatst op 09-10-2016

Begin mei 2012 hoorde ik op de radio in Italië een bericht over een in aanbouw zijnd appartementencomplex bij Val d'Elsa waarop door de Corpo Forestale van Siena beslag was gelegd. De reden daarvan was dat het complex deels in strijd met en deels z...

Lees meer

IMU Italië (Imposta Municipale)

Geplaatst op 09-10-2016

De afgelopen jaren is in Italië gestudeerd op mogelijk heden om de lagere overheden (gemeenten, provincies en regio´s) minder afhankelijk te laten zijn van de centrale overheid in Rome. De federale hervormingen die daartoe zijn voorgesteld, voorz...

Lees meer

Gevolgen van overlijden

Geplaatst op 09-10-2016

Regelmatig krijg ik de vraag hoe de gevolgen van het overlijden van een Nederlandse eigenaar van Italiaans onroerend goed in Italië moeten worden geregeld. Het antwoord op die vraag is eenvoudig: aangifte doen van het overlijden van de erflater, met op...

Lees meer

Terrein met bouwbestemming

Geplaatst op 09-10-2016

Regelmatig heb ik cliënten die grond willen kopen om daar zelf een huis op te bouwen. Ze zoeken dan vaak terreinen in buitengebieden, met mooi uitzicht, rustig gelegen en zonder directe buren. Percelen die qua ligging aan die wensen voldoen zijn er vol...

Lees meer

Condominium

Geplaatst op 09-10-2016

Het condomimnio, Is dat niet de Italiaanse tegenhanger van de Nederlandse vereniging van appartementseigenaars? Ja, zo iets, maar niet helemaal. Condominio (spreek uit: condo-mì-nio) staat voor de gemeenschap van eigenaars van zaken en ruimten voor g...

Lees meer

RTA

Geplaatst op 09-10-2016

De afgelopen decennia zijn veel Italiaanse regio's en gemeenten delen van hun territoir gaan reserveren voor toeristische activiteiten, met de bedoeling het toerisme en daarmee ook de werkgelegenheid te bevorderen. Het ging daarbij meestal om weinig pro...

Lees meer

De makelaar

Geplaatst op 09-10-2016

De makelaar speelt bij een Italiaanse kooptransactie een vooraanstaande rol. Volgens Italiaans recht heeft hij de taak koper en verkoper bij elkaar te brengen om te bevorderen dat zij een koopovereenkomst sluiten. Hij treedt op in het belang van beide parti...

Lees meer

Gezamenlijk eigendom

Geplaatst op 09-10-2016

Mijn vorige column ging over het condominio, de rechtsverhouding tussen de eigenaren van twee of meer boven elkaar gelegen woonlagen of onderdelen daarvan (appartementen). De wet bepaalt dat zij samen mede-eigenaar zijn van de ondergrond van het appartement...

Lees meer

Eigendomsoverdracht

Geplaatst op 09-05-2016

Volgens Italiaans recht gaat de eigendom van onroerende zaken over door wilsovereenstemming die schriftelijk is vastgelegd. Anders dan in Nederland hoeft die schriftelijke vastlegging niet bij een notaris plaats  te vinden, maar toch zal dat vrijwel al...

Lees meer

Onbevoegde verkoper

Geplaatst op 09-05-2016

'Notaris, ik ga mijn huis verkopen en heb iemand gevonden die daarvoor de hoofdprijs wil betalen, mits ik op korte termijn kan leveren. Ik wil daarom dat u de overdracht met de groots mogelijke spoed regelt! Zegt u maar wat u daarvoor nodig heeft.' ...

Lees meer

Blog

 • Achter de komma

  Wie in Italië bij een notaris een akte moet ondertekenen, zal te horen k...

  Lees meer
 • Informatie-uitwisseling tussen Nederland en Italië

  Begin dit jaar ontving een Nederlandse cliënt een brief van de Italiaa...

  Lees meer
Overige columns
 • Aankoop

  Aankoop

  Bekijk welke factoren van invloed zijn op de aankoop van onroerende goederen in Italië.

  Lees meer
 • Verkoop

  Verkoop

  De verkoop van Italiaanse onroerend goed: waar u rekening mee moet houden.

  Lees meer
 • Italiaans kenteken

  Italiaans kenteken

  U wilt een auto met Italiaans kenteken, zonder in Italië ingeschreven te zijn.

  Lees meer
 • Successie

  Successie

  Wat in Italië geregeld moet worden als u als buitenlandse eigenaar overlijdt.

  Lees meer

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.